Από τις εκδόσεις της Εστίας κυκλοφορεί το βιβλίο του Δημήτρη Μπαχάρα «Αρχοντικές οικογένειες της Πελοποννήσου: Η οικογένεια Κανακάρη-Ρούφου. Από την Επανάσταση του 1821 στη Δικτατορία των Συνταγματαρχών».

 

Το Βιβλίο

Δημήτρης Μπαχάρας

Αρχοντικές οικογένειες της Πελοποννήσου

Η οικογένεια Κανακάρη-Ρούφου

Από την Επανάσταση του 1821 στη Δικτατορία των Συνταγματαρχών 

Σελ.: 356, τιμή: 18 ευρώ

ISBN: 9789600517934

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η ιστορία μιας μεγάλης αρχοντικής οικογένειας της Πελοποννήσου, η οποία ξεκινά πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.

Παρέχοντας σταθερά εξέχουσες μορφές στον τομέα της πολιτικής από την Επανάσταση του 1821 έως και τη δικτατορία των Συνταγματαρχών, η ιστορία των Κανακάρηδων-Ρούφων αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να παρακολουθήσει κανείς την πορεία της νεοελληνικής ιστορίας μέσα από το πρίσμα μιας οικογενειακής ιστορίας. Σε κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας, και ειδικά στις περιπτώσεις του αντιπροέδρου του Εκτελεστικού, Αθανασίου Κανακάρη-Ρούφου, και του πρωθυπουργού Μπενιζέλου Ρούφου, αντικατοπτρίζεται μια ολόκληρη εποχή. Προσφέρεται δηλαδή μια διαφορετική οπτική στην κατανόηση των ίδιων των εποχών, ενώ ταυτόχρονα αναδύονται πολλά ερωτήματα-ζητήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο ακολουθείται μια «παραδοσιακή» βιογραφία των προσώπων της οικογένειας και στο δεύτερο επιχειρείται μια πολιτική, οικονομική και κοινωνική έρευνα και ανάλυση, που εντάσσεται περισσότερο στη «σύγχρονη» βιογραφία, όπως αυτή καλλιεργείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται ερωτήματα που αφορούν τον μετασχηματισμό των προυχοντικών οικογενειών σε οικογένειες πολιτικών προσώπων μετά την Επανάσταση του ’21, την οικονομική τους πορεία από τον 18ο στον 20ό αιώνα, την κοινωνική τους δύναμη και δυναμική κ.ά., καθώς και τη δημιουργία και εξέλιξη των τοπικών κομμάτων που κυριαρχούσαν στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.

 

Ο Συγγραφέας

Ο Δημήτρης Μπαχάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε ιστορία στο Λονδίνο (MA, King’s College) και το Παρίσι (διδακτορικό, EHESS).

Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον Εθνικό Διχασμό την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σε θέματα δημοκρατίας, φασισμού και αντικομμουνισμού την περίοδο του Μεσοπολέμου, καθώς και στην ιστορία των προκρίτων της Πελοποννήσου τον 18ο-19ο αιώνα. Έχει επίσης ασχοληθεί με την ιστορία της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και με την ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ.

Έχει εργαστεί στο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ ως υπεύθυνος του τμήματος Ιστορικών Αρχείων και ως διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά στη Γαλλία και την Ελλάδα.

 

 

 

0