Ο εκδοτικός οίκος ΝΙΚΑΣ προκηρύσσει Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Διηγήματος. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όσους ενήλικες, ανεξαρτήτως εθνικότητας και ηλικίας, γράφουν στην ελληνική γλώσσα.

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και ως ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 20 Aπριλίου 2020. Κάθε συμμετοχή εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δε θα γίνεται αποδεκτή.

 

ΘΕΜΑ

Το θέμα του διαγωνισμού είναι ο Ιός. Γενικά. Όχι μόνον ο κορωνοϊός, αλλά κάθε παθογόνος μικροοργανισμός που μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο. Μπορεί βεβαίως να εκληφθεί και με την συμβολική ή μεταφορική του έννοια. Πχ. Ο ιός του Έρωτα, ο ιοβόλος Έρως κ.ά. Καλό είναι, όμως, να τηρηθούν τα στενά νοηματικά πλαίσια του θέματος.

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ηλίας Γκρής, Ποιητής-Πεζογράφος

Ανθούλα Δανιήλ, Κριτικός-Συγγραφέας

Κωνσταντίνος Μπούρας, Ποιητής και Κριτικός βιβλίου

Νικόλαος Νίκας, Εκδότης

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΡΟΙ

Οι διαγωνιζόμενοι συγγραφείς μπορούν να στείλουν ένα διήγημα μέχρι 500 λέξεις.

Γίνονται δεκτά κείμενα στην ελληνική γλώσσα.

Τα κείμενα οφείλουν να είναι αδημοσίευτα. Βράβευση σε άλλο λογοτεχνικό διαγωνισμό νοείται ως δημοσίευση.

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή είναι απαραίτητο να δηλωθεί τίτλος στο διήγημα,καθώς και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας κάθε συμμετέχοντος.

Ψευδώνυμα δεν γίνονται δεκτά. Θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια και αντικειμενικότητα.

Τα διηγήματα θα γίνονται δεκτά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή που θα σταλεί στη διεύθυνση: info@nikasbooks.gr. Στο mail θα υπάρχει επισύναψη του κειμένου σε μορφή word.doc ή docx αλλά όχι σε pdf. Στο κείμενο του mail θα πρέπει επίσης να αναγράφονται: Ονοματεπώνυμο και Τηλέφωνα Επικοινωνίας. Ο τίτλος του mail θα είναι: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ.

Έργα ή συμμετοχές που δεν πληρούν τους όρους θα απορρίπτονται.

Όλα τα διηγήματα ελέγχονται από τις Εκδόσεις ΝΙΚΑΣ, γίνεται καταμέτρηση τωνλέξεων και αφαιρούνται όλα τα προσωπικά στοιχεία του συγγραφέα. Στους κριτές, τα έργα αποστέλλονται για αξιολόγηση με κωδικό αριθμό, ώστε να διαφυλαχθεί η διαφάνεια της διαδικασίας.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό εργαζόμενοι, συνεργάτες και συγγραφείς των εκδόσεων ΝΙΚΑΣ.

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Η τελική απόφαση της Κριτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ότι ο συμμετέχων / η συμμετέχουσα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού, και συγκατατίθεται να τηρεί οι Εκδόσεις ΝΙΚΑΣ τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία και να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα που αφορούν την εκδοτική παραγωγή ή άλλες δραστηριότητες των εκδόσεων σύμφωνα με τους όρους «περί του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων».

 

ΒΡΑΒΕΙΑ

1ο βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων ΝΙΚΑ αξίας 300 €

2ο βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων ΝΙΚΑ αξίας 200 €

3ο βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων ΝΙΚΑ αξίας 150 €

(Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές είναι λιανικές με Φ.Π.Α.)

Θα απονεμηθούν και τρεις έπαινοι.

Τα διηγήματα της Βραχείας Λίστας των διακριθέντων διηγημάτων θα εκδοθούν από τις Εκδόσεις ΝΙΚΑΣ. Εκτός από τα διηγήματα που θα συμπεριληφθούν στη Βραχεία Λίστα, ένας αριθμός διηγημάτων, επιλογής της κριτικής επιτροπής, θα συμπεριληφθούν στην έκδοση και θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα www.nikasbooks.gr. Ο εκδοτικός οίκος διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης βιβλίου με τα επιλεγέντα διηγήματα των διαγωνιζομένων.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την 10 Ιουνίου 2020 και θα ακολουθήσει τελετή βράβευσης σε τόπο που θα ανακοινωθεί.

Σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

info@nikasbooks.gr

 

 

0