Γεράσιμος Δ. Παγκράτης «Ιστορία των ιταλικών προ-ενωτικών κρατών» από τις εκδόσεις Παπαζήση

Από τις εκδόσεις Παπαζήση κυκλοφορεί το βιβλίο του Γεράσιμου Δ. Παγκράτη «Ιστορία των ιταλικών προ-ενωτικών κρατών: από τους Ιταλικούς Πολέμους έως την Ενοποίηση».

 

Το Βιβλίο

Γεράσιμος Δ. Παγκράτης «Ιστορία των ιταλικών προ-ενωτικών κρατών» από τις εκδόσεις Παπαζήση

Γεράσιμος Δ. Παγκράτης
«Ιστορία των ιταλικών προ-ενωτικών κρατών: από τους Ιταλικούς Πολέμους έως την Ενοποίηση»
ISBN 978-960-02-3626-2
Σχήμα 17×24
Σελίδες 364
Τιμή €18,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ)
Έκδοση Αθήνα 2020

 

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, την πλήρη απουσία στην ελληνική βιβλιογραφία ενός συνθετικού κειμένου, που να εξετάζει την ιστορία των προ-ενωτικών ιταλικών κρατών και να πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια της Ιστορίας. Εξετάζεται εδώ η ιστορία της πρώιμης νεότερης Ιταλίας και της Παλιγγενεσίας με βάση την πολιτική ιστορία των πολυάριθμων και τόσο διαφορετικών κρατών της Ιταλικής Χερσονήσου, ενώ παράλληλα επιχειρείται η ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών τους πραγματικοτήτων.

Η «Ιστορία των ιταλικών προ-ενωτικών κρατών: από τους Ιταλικούς Πολέμους έως την Ενοποίηση» θα μπορούσε να ιδωθεί όχι τόσο ως η ολοκλήρωση μιας προσπάθειας όσο ως αφετηρία για την περαιτέρω εμβάθυνση σε μεθοδολογίες και διδακτικές προσεγγίσεις που αναφέρονται στην ιστορία αυτής της γοητευτικής χώρας, που σήμαινε και σημαίνει τόσα πολλά για εμάς τους Νεοέλληνες και τον πολιτισμό μας

 

Ο Συγγραφέας

Ο Γεράσιμος Δ. Παγκράτης (Κέρκυρα, 1970) είναι Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπου διδάσκει Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία της Ιταλίας και Ιστορία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού. Μελέτες του για την ιστορία της Ιταλίας, τις πηγές και την ιστορία των ιστοριών της Ιταλίας, τη ναυτιλιακή οικονομική ιστορία των πρώιμων νεότερων χρόνων, την κοινωνική και οικονομική προσωπογραφία και τα λατινικά μοναστικά τάγματα στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας, καθώς και την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ιστορία της Επτανήσου Πολιτείας έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 είναι Πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και από το 2016 Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση».

 

Γεράσιμος Δ. Παγκράτης «Ιστορία των ιταλικών προ-ενωτικών κρατών» από τις εκδόσεις Παπαζήση

 

0