Στο βιβλίο περιγράφονται τα επεισόδια θρησκευτικής βίας μεταξύ αλλόθρησκων στην πρωτοβυζαντινή Αίγυπτο στο διάστημα 303-646, και επιχειρείται η ερμηνεία τους. Εξετάζεται επίσης η επίδραση των βιαιοτήτων αυτών στην πορεία του εκχριστιανισμού της Αιγύπτου, στο πλαίσιο του ευρύτερου θρησκευτικού τοπίου κατά τους πρώτους τρεισήμισι αιώνες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

 

 

 

Το Βιβλίο

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Γιάννης Α. Ταχόπουλος
ΤΙΤΛΟΣ “Όψεις θρησκευτικής βίας στην πρωτοβυζαντινή Αίγυπτο. Εθνικοί, Χριστιανοί, Ιουδαίοι, Μανιχαίοι”
ΣΕΛΙΔΕΣ 476
ΤΙΜΗ 20,88 €
ISBN 978-960-658-057-4
Εκδόσεις Φυλάτος

 

Συνοπτικά περιεχόμενα:
Πρόλογος, σ. 13
Βραχυγραφίες-Πηγές-Βοηθήματα, σ. 15
Εισαγωγή, σ. 111
Μέρος Α΄
I. Η αντιπαγανιστική νομοθεσία, η εφαρμογή της και η βία κατά των Εθνικών στην Αυτοκρατορία, σ. 132
II. Η εφαρμογή της αντιπαγανιστικής νομοθεσίας και οι βιαιότητες στην Αίγυπτο, σ. 213
Μέρος Β’
I. Οι διωγμοί κατά των Χριστιανών, σ. 252
II. Περιστατικά βίας από το 324 ώς το 356, σ. 266
III. Ο επίσκοπος της νήσου Φίλαι Μακεδόνιος, η λατρεία του Ώρου και ο εκχριστιανισμός της περιοχής, σ. 273
IV. Από το 357 ώς τις αρχές της βασιλείας του Ιουλιανού, σ. 279
V. Ο Ιουλιανός και η διαμάχη Χριστιανών και Εθνικών στην Αίγυπτο (361-363), σ. 293
VI. Ο Απολλώ της Ερμουπόλεως και η καταστροφή ενός αγάλματος αιγυπτιακού θεού, σ. 299
VII. Προστριβές και θρησκευτική βία από το θάνατο του Ιουλιανού έως την κατάληψη του Σεραπείου, σ. 300.
VIII. Μια περίπτωση αντιπαράθεσης Χριστιανών και Μανιχαίων τον 4ο αι., σ. 302
IX. Η κατάληψη του Σεραπείου από τον επίσκοπο Θεόφιλο, σ. 305
Μέρος Γ’
I. Η διαμάχη μεταξύ του επισκόπου Κύριλλου και του επάρχου Ορέστη και ο φόνος της Υπατίας, σ. 364
II. Ο μονοφυσίτης ηγούμενος Σινούθιος και οι αντιπαγανιστικές του ενέργειες στην περιοχή της Πανόπολης, σ. 397
III. Ο μονοφυσίτης Μακάριος Ανταιουπόλεως και η καταστροφή του ναού του θεού Κόθου, σ. 419
IV. Καταστροφές ναών και διώξεις Εθνικών επί αυτοκράτορα Ζήνωνα, σ. 423
V. Ο μονοφυσίτης ηγούμενος Μωυσής της Αβύδου και η αντιπαράθεσή του με τους Παγανιστές και τις τοπικές θεότητες, σ. 444
VI. Ο τερματισμός της αιγυπτιακής λατρείας στη νήσο Φίλαι, σ. 449
VII. Μία περίπτωση αντιμανιχαϊκής δίωξης τον 7ο αι., σ. 456
VIIΙ. Η περσική και αραβική κατάκτηση της Αιγύπτου και οι αντιχριστιανικές διώξεις, σ. 458
Συμπεράσματα, σ. 462
Ευρετήριο όρων και θεμάτων, σ. 471
0