Από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί το βιβλίο της Νέδας Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου «Συνταγματική θεωρία των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τον μετασχηματισμό του δικαίου».

 

Το Βιβλίο

Νέδα Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου

«Συνταγματική θεωρία των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τον μετασχηματισμό του δικαίου»

ΣΕΙΡΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ISBN: 978-960-16-5207-8

ΣΧΗΜΑ: 14×21

ΣΕΛΙΔΕΣ: 656

ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 24,00 €  

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

 

Τα θεµελιώδη δικαιώµατα συνιστούν το µεγάλο επίτευγµα του ευρωπαϊκού συνταγµατικού πολιτισµού και αποτελούν κεντρικό κοινό στοιχείο των πολιτευµάτων του λεγόµενου δυτικού κόσµου. Κατακτήθηκαν σε µια µακρά πορεία ιδεολογικών ζυµώσεων, πολιτικών συγκρούσεων και επώδυνων διεκδικήσεων, µε ορόσηµο τις µεγάλες επαναστάσεις του 18ου αιώνα και µε κινητήρια δύναµη την ανάγκη για προστασία του ανθρώπου από την αυθαιρεσία, τον πόνο και την εξαθλίωση.

Παρ’ όλα αυτά, η διασφάλισή τους από τα πολλαπλά, διαρκώς µεταβαλλόµενα και εντεινόµενα επίπεδα κρατικής, διακρατικής, υπερεθνικής µα και ιδιωτικής αυθαιρεσίας δεν είναι δεδοµένη. Η προστασία τους έγκειται στην κατοχύρωσή τους από το δίκαιο, µε πρωταρχικό τον ρόλο του Συντάγµατος. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται καθοριστικός ο ρόλος της νοµικής θεωρίας, και δη της συνταγµατικής. Όµως, η σύγχρονη θεωρία µοιάζει να εγκλωβίζεται στα επιτεύγµατα του παρελθόντος της και δείχνει να υστερεί στη µάχη για την αποτελεσµατική προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων στη νέα εποχή. Περισσότερο ίσως από τα άλλα πεδία, η ευαίσθητη ύλη των θεµελιωδών δικαιωµάτων υφίσταται τους κραδασµούς της παγκοσµιοποίησης, των τεχνολογικών αλµάτων, της φθοράς του περιβάλλοντος, αλλά και των διεθνών ανακατατάξεων, των περιφερειακών ολοκληρώσεων και των µεταβολών της εξουσίας που έφερε ο 21ος αιώνας.

Ιχνηλατώντας τη συνεχή εξέλιξη των θεµελιωδών δικαιωµάτων σε έναν αδιάκοπα µεταβαλλόµενο κόσµο, όπου διαρκώς διακυβεύεται η συρρίκνωσή τους, το βιβλίο αυτό επιχειρεί µία –ταυτόχρονα θεωρητική και µεταθεωρητική– ανάπτυξη του συνταγµατικού δικαίου των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Ευελπιστεί έτσι να συµβάλει στην απαραίτητη µετεξέλιξή τους, προκειµένου να εξακολουθήσουν να εκπληρώνουν τον καθοριστικής σηµασίας ρόλο τους.

 

Η Συγγραφέας

Η Νέδα Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου σπούδασε νοµικά στο Στρασβούργο και είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Συνταγµατικού Δικαίου στο Τµήµα Διε­θνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Τα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα κινούνται ιδίως στα πεδία της συνταγµατικής δικαιοσύνης, της εθνικής και ευρωπαϊκής προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων, της δηµοκρατικής αρχής, του συγκριτικού και ευρωπαϊκού συνταγµατικού δικαίου, µε έµφαση στον ρόλο του ευρωπαϊκού συνταγµατικού πολιτισµού και της συνταγµατικής θεωρίας σε έναν κόσµο πολλαπλών και ραγδαίων αλλαγών.

Άλλες µονογραφίες της είναι: Η χειραφέτηση της Ευρώπης. Συνταγµατική θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Επιστηµολογικές συνιστώσες (Παπαζήσης, 2012), Ζητήµατα µεθόδου του Συνταγµατικού Δικαίου. Από τα αδιέξοδα της παραδοσιακής αντίληψης στο νεφελώδες µετά-το-µοντέρνο (Αντ. Σάκκουλας, 1995), Η κοµµατική δραστηριότητα των δηµοσίων υπαλλήλων. Συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 29 παρ. 3 του Συντάγµατος του 1975/86 και του σχετικού νοµοθετικού πλαι­σίου (Αντ. Σάκκουλας, 1990), Ο πολιτικός έλεγχος της συνταγµατικότητας του νόµου. Μελέτη Συγκριτικού Συνταγµατικού Δικαίου κατά το Δίκαιο της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας (διδ. διατρ. 1989).

 

 

0